Əlaqə

Ünvan:    Az5500, Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə prospekti 182.
Telefon:  +994 024 244 00 51;
             +994 024 244 78 99.
E-mail: sheki.belediyye@gmail.com

Şəki Bələdiyyəsinə, yaxud qəzet redaksiyasına on-layn müraciət


Şəki şəhər bələdiyyəsi