Xəbərlər‎ > ‎

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi "Nəsrimizin davamçıları" mövzusunda hekayə müsabiqəsi elan edir

15 Eki 2014 01:17 tarihinde Murad Nabibekov tarafından yayınlandı
AMEA ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZİNİN 
GƏNC ALİM VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏR ŞURASI 
YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ 
ŞƏKİ TƏŞKİLATININ GƏNCLƏR BİRLİYİ 
ŞƏKİDƏ YERLƏŞƏN ORTA MƏKTƏB ŞAGİRDLƏRİ ARASINDA 
“NƏSRİMİZİN DAVAMÇILARI” 
MÖVZUSUNDA HEKAYƏ MÜSABİQƏSİ ELAN EDİR 

1. Müsabiqədə aşağıdakı tələblərə cavab verən müəlliflərin yazdıqları əsərlər iştirak edə bilər: 
• Müsabiqədə yalnız müsabiqə üçün yazılmış yeni hekayələr qəbul olunur. 
• Hekayələr elektron variantda, Azərbaycan dilində, Times New Roman şrifti ilə, 14 pt 
• ölçüdə, vahid sətirlərarası interval 1,5 sm buraxılmaqla tərtib olunmalıdır. 
• Hekayələr 15 oktyabr - 05 dekabr 2014-cü il tarixdə Şəki Regional Elmi Mərkəzində 
• təşkil olunmuş komissiyaya və ya ŞREM-in elektron poçtuna (shrem@mail.ru) təqdim 
• olunmalıdır. 
2.Təqdim edilən hekayələr münsiflər heyəti tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra, 
   1, 2, 3-cü və həvəsləndirici yerlər olmaqla mükafatlarla təltif olunacaq. 

                Şuranın sədri : Həsənov Rahim 
                Komissiyanın sədri: ped.elmlər dok., prof.: İbrahimov F. 

                Komissiyanın üzvləri: fil. üzrə fəlsəfə dok. Adışirinov K., 
                                                                                  Zakirova P., 
                                                                                  Məcidova R., 
                                                                                  Xəlilova A., 
                                                                                  Musayeva G., 
                                                                                  Mahmudova Ş. 

ŞREM-in ünvanı: L.Abdullayev 24. 
E-mail: shrem@mail.ru ; Tel: 2460504 
(Əlaqəndirici şəxs Həsənov Rahim mob.0557686925)